Vi tilbyr følgende førerkortklasser og kurs:

 • Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp med/uten mørkedemonstrasjon 

 • Moped

 • Traktor

 • Bil 

 • Bli med automatgir

 • Bil med henger (klasse BE og B96)

 • Liten lastebil 

 • Liten lastebil med henger

 • Lastebil 

 • Semitrailer

 • Minibuss

 • Minibuss med henger

 • Buss 

 • Buss med henger

 • YSK Yrkessjåførdirketivet: grunnutdanning 140 timer gods- og persontransport

 • YSK Yrkessjåførdirektivet: etterutdanning 35 timer gods- og persontransport