Trafikalt grunnkurs TG

OpplæringVarighetPris
FØRSTEHJELP180 min550,-
Mørkedemonstrasjon135 min1650,-
Trafikalt grunnkurs630 min1850,-
KursVarighetPris
Trafikaltgrunnkurs1850,-
Andre varerVarighetPris
Grunnmuren til førarkortet180,-
Spørsmålsbok klasse B178,-
Vegen til førarkortet KL A259,-
Vegen til førarkortet kl AM295,-
Vegen til førarkortet KL B388,-
Vegen til førarkortet KL T208,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

B - Automat

OpplæringVarighetPris
Førerprøve Automat80 min1700,-
Kjøretime45 min675,-
Trinn 2 Trinnvurdering Automat45 min675,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane Automat270 min4450,-
Trinn 3 Trinnvurdering Automat45 min675,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei585 min8750,-
Andre varerVarighetPris
Baneleige NAF1135,-
Spørsmålsbok klasse B178,-
Vegen til førarkortet KL B388,-

Klasse A

OpplæringVarighetPris
4.1 Sikkerhetskurs på veg kl A360 min7200,-
Førerprøve70 min2600,-
Kjøretime45 min900,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min900,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk180 min5900,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min900,-
Utvidelse førerkort A2 til A315 min5825,-
KursVarighetPris
Øving til teoriprøven.0,-
Andre varerVarighetPris
Baneleige Årabrotbanen 500,-
Vegen til førarkortet KL A259,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse A1

OpplæringVarighetPris
4.1 Sikkerhetskurs på veg kl A1225 min4500,-
Førerprøve70 min2600,-
Kjøretime45 min900,-
Sikkerhetskurs i trafikk kl A1180 min3600,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min900,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min900,-
KursVarighetPris
Øving til teoriprøven.0,-
Andre varerVarighetPris
Vegen til førarkortet KL A259,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse A2

OpplæringVarighetPris
Førerprøve70 min2600,-
Kjøretime45 min900,-
Obligatorisk kurs for utvidelse fra A1 til A290 min1700,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min900,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk180 min5800,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min900,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg kl A2225 min4500,-
KursVarighetPris
Øving til teoriprøven.0,-
Andre varerVarighetPris
Baneleige Årabrotbanen 500,-
Vegen til førarkortet KL A259,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse AM146

OpplæringVarighetPris
2.1 Grunnkurs klasse AM 146135 min500,-
2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring45 min300,-
2.3 Trinn 2 Trinnvurdering45 min650,-
3.1 Individuell trafikal opplæring45 min300,-
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk180 min1500,-
3.3 Trinn 3 trinnvurdering45 min650,-
4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg180 min1500,-
KursVarighetPris
Øving til teoriprøven.0,-
Andre varerVarighetPris
Vegen til førarkortet kl AM295,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse B

OpplæringVarighetPris
Førerprøve75 min1700,-
FØRSTEHJELP180 min550,-
Kjøretime45 min675,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min675,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane180 min4350,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min675,-
Trinn 4, tema 4.1.1 Bilkjøringens risiko 90 min1190,-
Trinn 4, tema 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø225 min3375,-
Trinn 4, tema 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø180 min2700,-
Trinn 4, tema 4.1.4 Refleksjon oppsummering90 min1190,-
KursVarighetPris
Øving til teoriprøven.0,-
Andre varerVarighetPris
Baneleige NAF1135,-
Grunnmuren til førarkortet180,-
I Trafikken Introduksjon til norsk førarkort280,-
Oppgåvebok KL B178,-
Spørsmålsbok klasse B178,-
Vegen til førarkortet KL B388,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse B96

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min735,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min735,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min735,-
Trinn 4 Lastsikringskurs90 min900,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei135 min2215,-

Klasse BE

OpplæringVarighetPris
Førerprøve65 min1700,-
Kjøretime45 min735,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min735,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min735,-
Trinn 4 Lastsikringskurs90 min1000,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei135 min2215,-
Andre varerVarighetPris
Vegen til førarkortet KL B388,-

Klasse M147

OpplæringVarighetPris
2.5 Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling 2700,-
3.4 Kurs i kjøring i trafikk4050,-
4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg2700,-
Kjøretime45 min675,-
Andre varerVarighetPris
Vegen til førarkortet kl AM295,-
Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Klasse T

Digitale læringsressurserVarighetPris
Nettveien til førerkortet kl B475,-

Ledsagerstøttet opplæring

KursVarighetPris
Informasjonsmøte om trafikkopplæring135 min0,-