Sentrum Halden Trafikkskole så dagens lys 1. januar 2011. Før dette drev Sentrum Trafikkskole i 28 år med en god drift med dyktige lærere. Halden Trafikkskole har drevet sin virksomhet i over 40 år. Storbilavdelingen til Halden Trafikkskole ble flyttet til Sarpsborg og Sentrum og Halden slo seg sammen. Det er i dag 9 stk lærere som underviser på moped, MC, Bil, bil med tilhenger og 65+ kurset.

Sentrum Halden Trafikkskole er en del av Mørk Gruppen som har trafikkskoler i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss i tillegg til i Halden.

Mørk Gruppen har følgende forretningsidé:
Mørk Gruppens trafikkskoler skal være de ledende trafikkskolene i Østfold. Opplæringen skal være av god kvalitet, elevene skal bli trygge og trafikksikre trafikanter og medarbeiderne skal ha gode pedagogiske utviklingsmuligheter.

  • Sentrum Halden Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
  • Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
  • Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
  • Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
  • Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.
  • NettAdmin gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.