Trafikalt grunnkurs TG

KursVarighetPris
Trafikalt grunnkurs med mørkedemo2200,-

ADR Stykkgods

KursVarighetPris
ADR brann ulykke500,-
ADR grunn+ klasse 15600,-
ADR grunnkurs3900,-
ADR påbyggklasse 11800,-
ADR timer800,-
Andre varerVarighetPris
ADR Oppgavesamling250,-
ADR/RID 2013625,-

Bedriftsopplæring

KursVarighetPris
ADR0,-
ADR0,-
Støtteundervisning teori C CE0,-

Klasse B

KursVarighetPris
Førstehjelpskurs400,-
Informasjonsmøte Trafikalt Grunnkurs0,-
Mørkekjøringsdemostrasjon Trafikalt Grunnkurs1000,-

Klasse B96

OpplæringVarighetPris
Kjøretime750,-
Trinn 2 Trinnvurdering750,-
Trinn 3 Trinnvurdering750,-
Trinn 4 Lastsikringskurs1250,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei2250,-
KursVarighetPris
Trinn 4 Lastsikringskurs1250,-

Klasse BE

OpplæringVarighetPris
Førerprøve2100,-
Kjøretime750,-
Trinn 2 Trinnvurdering750,-
Trinn 3 Trinnvurdering750,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei2250,-
KursVarighetPris
Trinn 4 Lastsikringskurs1250,-

Klasse C

OpplæringVarighetPris
Førerprøve65 min3000,-
Kjøretime45 min1280,-
Trinn 1 Grunnkurs135 min1200,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min1200,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min1230,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei270 min7000,-
Trinn 4 Sikring av last405 min3200,-
Trinn 4 Ulykkesberedskap405 min3100,-
KursVarighetPris
Teorikurs CD4000,-
Trinn 1 Grunnkurs1200,-
Trinn 4 Lastsikringskurs3200,-
Andre varerVarighetPris
Gebyr praksis1010,-
Gebyr teori580,-
NKI Arbeidsbok Buss-Last245,-
NKI Lærebok Buss-Last739,-

Klasse C1

KursVarighetPris
Trinn 1 Grunnkurs1200,-
Trinn 4 Lastsikringskurs3200,-

Klasse CE

OpplæringVarighetPris
Førerprøve75 min3500,-
Kjøretime75 min1530,-
Trinn 2 Trinnvudering45 min1530,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min1530,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei450 min15500,-
KursVarighetPris
Teori CE fom 20172000,-
Andre varerVarighetPris
Gebyr prakis1010,-
Gebyr teori580,-
NKI Arbeidsbok Vogntog104,-
NKI Lærebok Vogntog309,-

YSK etterutdanning godstransport

OpplæringVarighetPris
Modul G6 etterutdanning420 min2000,-
KursVarighetPris
Etterutdanning Godstransport 35 timer10000,-
Etterutdanning modul 6420 min2000,-
Full etterutdanning godstransport2100 min10000,-
Påbygging godstransport420 min2000,-
Andre varerVarighetPris
Kjøretøy til optimal kjøring120 min2000,-
Lærebok etterutdanning Gods/Person287,-
ordbok YSK232,-

YSK etterutdanning kombinert

KursVarighetPris
Etterutdanningskurs gods og persontransport12000,-
Modul G6 Sikker adferd på vegen420 min4000,-
Andre varerVarighetPris
Kjøretøy til optimal kjøring120 min2000,-
Lærebok etterutdanning Gods/Person287,-
ordbok YSK232,-

YSK etterutdanning persontransport

KursVarighetPris
Full Etterutdanning Persontransport2100 min10000,-
Påbygging persontransport420 min1500,-
Andre varerVarighetPris
Kjøretøy til optimal kjøring120 min2000,-
Lærebok etterutdanning Gods/Person287,-
ordbok YSK232,-

YSK Godstransport YDG

KursVarighetPris
Grunnutdanning Yrkesdirektiv Godstransport med brevkurs36000,-
Modul 6 Oppsummering Distr. tur120 min0,-
Andre varerVarighetPris
Nettstudium NKI9500,-
ordbok YSK232,-
YSK 140 timer Gods36000,-