Moderne skole

 

Vi er lokalisert i Harstad, i Troms fylke. Der utdanner vi fremtidens yrkessjåfører. Som en ren tungbilskole tilbyr vi føreropplæring og yrkessjåførutdanning for de tunge klassene.

                           IMG_2706

Totalleverandør
Gjennom vår alianse, Transportskolen Hålogaland, med

Buss & Vogntogskolen i Narvik

Trafikkskolen Svolvær

Inge Mannsåker trafikkskole

Jan Mikkelsen Trafikkskole

Moddy AS 

dekker vi hele Midtre Hålogaland med opplæringstilbud i alle tunge klasser, samt A1, A, B, B96, BE

Vi tilbyr også sertifisert sikkerhetsopplæring for Truck og Lastebilkran, samt ADR alle klasser.

Vi tillbyr også obligatorisk etterutdanning yrkessjåfør i både Gods, Person og Kombinerttransport. i tillegg til Grunnutdanning for godstransport.

Vi disponerer helt nye og moderne lokaler i Klubbholmen 4 i Stangnes Syd Harstad.