Dette yrkessjåførdirektivet stiller krav til at hvert femte år etter at grunnutdanningen er fullført, skal det gjennomføres en oppdatering, også kalt etterutdanning. I alle yrker er det krav til faglig oppdatering med jevne mellomrom.

Vi har faktisk en etterutdanningsreform som er vedtatt av stortinget som regulerer arbeidsgivers ansvar for at den ansatte får en faglig utvikling i sin jobb. Så dette er da ikke spesielt for sjåfører.

For dere som kom under regelen om godskriving av utdanning pga førerkort, ble det satt forskjellige datoer for når denne etterutdanningen skulle være gjennomført. EU sa enkelt at innen utløpet av 2016 skulle alle ha gjennomført denne. Denne løsningen har Sverige og Finland valgt. Det kan tenkes at det blir noen kapasitetsproblemer i desember 2016 for å få avviklet dette der borte, da de fleste i kjent stil vil nok velge å utsette lengst mulig.
Norge skjønte fort at det ikke er gunstig å følge slavisk denne fristen, derav er det lagt opp etter når førerkortet skal fornyes, når etterutdanningen må være gjennomført.

 IMG_4048

Hva er egentlig etterutdanning? 

Etterutdanningen er på 35 klokketimer, og skal gjennomføres som 5 dager a 7 timer. Det skal ikke gå lenger tid enn 6 mnd fra du begynte med første dag, til at du skal være ferdig med siste dag.

Innholdet i etterutdanningen er ganske fritt, sett i forhold til grunnutdanningen. Alle emnene som skal omtales er hentet fra innholdet i grunnutdanningen. Det sier seg selv at den går ikke an å gå gjennom alt på 35 timer, da grunnutdanningen er på minst 140 timer. Det er her tilpassingen skal skje til den enkeltes arbeidsplass og gjøremål. 
Noen ting er selvfølgelig obligatorisk, og skal da være med.

-Kriminalitet/Smugling
-Kosthold/levevaner
-Ergonomi
-Ulykkesberedskap/skadestedsledelse
-Lastsikring
-Optimal kjøring

De øvrige emnene består av det som kalles ”frie valg”, og skal ha sammenheng med den enkeltes jobbsituasjon. Det er derfor mest gunstig å gjennomføre disse kursene i samarbeide med bedriften som den enkelte arbeider i.

Det er ingen eksamen på denne utdanningen, kun obligatorisk tilstedeværelse.

Mange spør seg hva er hensikten med denne utdanningen. Myndighetene sier noe om status, arbeidsmiljø og trafikksikkerhet.

Hvilken effekt denne utdanningen skal ha, bygger mye på din egen innstilling, mener du at du er ferdig utlært, så er du vel mer ferdig enn utlært.

-Med å bli bevisst den kriminalitet som du kan utsettes for, kan du ta dine forholdsregler slik at du unngår å bli innblandet i ting som du ikke ønsker, og som kan skape ubehagelige situasjoner for deg selv.

-Med å bli bevisst dine levevaner, kan du unngå unødige helseplager, og gjerne få overskudd etter endt arbeidsdag, samt kanskje flere leveår sammen med barn og barnebarn.

-Med øvelse i førstehjelp, brannslukking og skadestedsledelse er du bedre rustet til å kunne takle og bidra på ulykkessteder, og i verste fall redde liv.

-Med øvelse og bevisstgjøring av bilkjøringens fysiske lover, da spesielt med tanke å sikring av last, er du bedre rustet til å løste de utallige utfordringene som ligger i dette med å sikre forskjellige typer last, og unngå å påføre andre og deg selv unødige lidelse pga feil eller manglende sikring.

-Med en bevisst optimal kjørestil, vil du spare miljøet til dine barnebarn, redusere kostnadene til dekk, drivstoff, mindre stress for deg selv. Dette sikrer din arbeidsplass. Det er ikke utenkelig at kostnadene på en langtransportbil vil kunne reduseres med over 100.000,- pr år…

De bedrifts eierne som har skjønt effekten av denne utdanningen, vil faktisk ikke vente til i 2016 for å få sjåførene i gjennom denne utdanningen,…de vil begynne snarest…