Trafikalt grunnkurs TG

Trafikalt grunnkurs med mørkedemo Plasser: 1 26.10.17 - 17:00 - 20:30 Klubbholmen 4 Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkedemo Plasser: 5 28.11.17 - 17:00 - 20:00 Klubbholmen 4 Påmelding

ADR Stykkgods

ADR grunn+ klasse 1 Plasser: 6 17.11.17 - 18:00 - 21:00 Harstad Påmelding
ADR grunn+ klasse 1 Plasser: 6 30.11.17 - 16:00 - 22:00 FINNSNES Påmelding

Klasse C

Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 9 25.10.17 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 12 13.11.17 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 12 08.01.18 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 4 Lastsikringskurs Plasser: 12 09.11.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Lastsikringskurs Plasser: 12 07.12.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Ulykkesberedskap Plasser: 12 07.11.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Ulykkesberedskap Plasser: 12 05.12.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding

Klasse C1

Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 9 25.10.17 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 12 13.11.17 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 12 08.01.18 - 18:00 - 21:00 Påmelding
Trinn 4 Lastsikringskurs Plasser: 12 09.11.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Lastsikringskurs Plasser: 12 07.12.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Ulykkesberedskap Plasser: 12 07.11.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding
Trinn 4 Ulykkesberedskap Plasser: 12 05.12.17 - 08:00 - 16:00 Påmelding

YSK etterutdanning godstransport

Full etterutdanning godstransport Plasser: 8 06.11.17 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 14 04.12.17 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding

YSK Godstransport YDG

Modul 2 Påbygging nettstudie Plasser: 24 20.11.17 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul 2 Påbygging nettstudie Plasser: 24 22.01.18 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul 3 Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy Plasser: 24 23.11.17 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul 3 Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy Plasser: 24 24.01.18 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul G5 Godstransport i praksis Plasser: 24 11.12.17 - 08:00 - 17:00 Påmelding
Modul G5 Godstransport i praksis Plasser: 24 05.02.18 - 08:00 - 17:00 Påmelding