ADR Stykkgods

ADR grunn+ klasse 1 Plasser: 6 11.01.18 - 16:00 - 22:00 FINNSNES Påmelding

Klasse C

Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 9 08.01.18 - 18:00 - 21:00 Påmelding

Klasse C1

Trinn 1 Grunnkurs Plasser: 9 08.01.18 - 18:00 - 21:00 Påmelding

YSK etterutdanning godstransport

Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 29.01.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 26.02.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 19.03.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 23.04.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 21.05.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding
Full etterutdanning godstransport Plasser: 16 18.06.18 - 08:00 - 16:00 Klubbholmen 4, 9409 HARSTAD Påmelding

YSK Godstransport YDG

Modul 2 Påbygging nettstudie Plasser: 22 22.01.18 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul 3 Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy Plasser: 23 24.01.18 - 08:00 - 17:00 Klubbholmen 4 Påmelding
Modul G5 Godstransport i praksis Plasser: 20 18.12.17 - 08:00 - 17:00 Påmelding
Modul G5 Godstransport i praksis Plasser: 23 05.02.18 - 08:00 - 17:00 Påmelding