Vi kan hjelpe deg med følgende førerkort:

FRA 16 ÅR.

Moped - AM146

Lett motorsykkel - A1

Traktor med tilhenger - T

 

FRA 18 ÅR.

Mellomtung motorsykkel - A2

Bil - B

Bil med henger, totalt 4250 kg - B96

Bil med henger - BE

 

FRA 24 ÅR.

Tung motorsykkel - A

 

BÅTFØRERKURS.

Kurset kan tas fra fylte 14 år.

Båtførerbevis kan tidligst erverves ved fylte 16 år.