Les om opplæringa lengre ned på siden og ring oss på 959 46 144 for priser

 IMG_3449

Opplæring for klasse B kan starte når du er fylt 16 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs og har tilfredsstillende helse og vandel. Vi tilbyr opplæring på manuelt gir eller automat

  • Det er en stor fordel å ha trafikale teoretiske kunnskaper når du starter opplæring Ved å lese samt benytte TEORIAPPEN KLASSE B vil du raskt være mer forberedt til timer og også letter ta teoretisk eksamen

  • Det lønner seg å være godt forberedt. De som har gode kunnskaper og ferdigheter når målene raskere og kan gjennomføre den obligatoriske opplæringen som er bestemt av myndighetene

  • Før du kan ta førerkort må søknad sendes trafikkstasjonen. Søknaden godkjennes dersom din vandel og helse er tilfredsstillende. KLIKK HER FOR Å FYLLE UT SØKNAD

  • teoretisk prøve må være bestått før du kan gjennomføre praktisk prøve. Praktisk prøve kan gjennomføres dersom all obligatorisk opplæring er gjennomført

  • KLIKK HER FOR Å SE LÆREPLANEN som viser hva du må kunne