Bil - Kl. B

Om bilopplæringen

Opplæringen består av:
Trafikalt grunnkurs
Kjøretimer

Strykprosent
Vi skal ha den laveste strykprosenten i Fredrikstad. Dette skal vi klare ved å ha full fokus på riktig pedagogikk og elevens ønsker og behov. Vi skal gi alt for deg.

Den gjennomsnittlige strykprosenten på Hafslund trafikkstasjon var i 2013 26%. Dette er ille.
Mørk Trafikkskole i Fredrikstad hadde i 2013 13% stryk. Dette er bra.

Trafikalt grunnkurs
Når du skal ta førerkort for første gang i Norge er det krav om at trafikalt grunnkurs er gjennomført. Dette gjelder både for øvingskjøring hjemme eller på trafikkskolen. Det vil si at hvis du har mopedførerkort, og gjennomførte trafikalt grunnkurs i forbindelse med dette, skal du ikke gjennomføre det en gang til.

Kjøretimer
En kjøretime varer i 45 minutter. Hvor mange timer vil du ha? Antall timer varierer sterkt, mellom 18 og 40 er vanlig. Snittet er 27 timer (på de som kjører opp ved Hafslund trafikkstasjon). Du og læreren tilpasser dette til dine forutsetninger og ønsker. Lærerne er flinke til det.
Opplæringen er styrt etter læreplanen for førerkortklassene B og BE.

Førerprøven
Førerprøven avlegges på Hafslund trafikkstasjon. Et av våre mål er at du skal bestå første gang. Vi skal ha lavere strykprosent enn vår konkurrenter. Førerprøven består av en teoretisk og en praktisk del. Bestilling av praktisk førerprøve skal skje gjennom trafikkskolen. Når du skal ta teoriprøven er det bare å møte opp (drop-in). Tidene du kan ta teoriprøven på trafikkstasjonen er mandag fra kl 09.00 til kl 13.00 og tirsdag til og med fredag fra kl 08.00 til kl 13.00.

Privat øvingskjøring med bil
Krav som stilles er at eleven må være over 16 år, og ikke ha sperrefrist eller inndratt førerkort. Ledsager må minst være 25 år, og ha hatt førerkort klasse B sammenhengende de siste 5 årene. Kjøretøyet må være utstyrt med en L bak på bilen og et ekstra speil for ledsager. Det er ikke krav om parkeringsbrems mellom setene. Utstyr som L og ekstra speil får du kjøpt på trafikkskolen.