Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål
KOR MANGE KØYRETIMER MÅ JEG HA?
Svar:
Dette varierer noe. Gjennomsnittet i distriktet ligg rundt 25-35 timer inkludert "Sikkerhetskurs på bane" og "Sikkerhetskurs på veg".
 

Det er viktig å understreke at timetalet har samanheng med talent og innsats. Du kan tene mye på å gjøre ein seriøs jobb med å sette deg inn i det teoretiske stoffet i samband med teoriundervisinga og kjøringa, slik at du er forberedt til timen .

Teorien kan sammelignes med og prøve å bygge et hus uten og kunne lese "tegningen" da hjelper det lite at du er flink til å "spikre".
 

DERSOM EG ØNSKER LAPPEN PÅ 18 ÅRS - DAGEN, KOR LENGE FØR MÅ JEG STARTE?
Svar:
Myndigheitene oppfordrar til å starte opplæringa med Trafikalt grunnkurs når ein er 15-16 år. Så fortsette opplæringa i ein kombinasjon mellom privat øvelseskøyring og opplæring ved en trafikkskule.

Då kan ein være ferdig med opplæringen til ein er ca 17 år, og har et heilt år til å samle seg erfaring gjennom privat øvelseskøyring før førarprøven.
Bilføraropplæringa bør ta ca 3-6 månader.
 

KVIFOR ER DET SÅ DYRT Å TA FØRARKORT?
Svar:
I Norge er vi bortskjemt med at undervisning er "gratis". Derfor ville nordmenn trulig ha sagt at det var for dyrt å ta førarkort uansett kva prisen var. Sluttsummen for føraropplæringa er lavere i Norge enn i dei fleste naboland.

Husk at det du betalar skal dekkje trafikkskolen si husleige for klasserom og kontor, køyretøy-park, lønningar, inventar, renhold, driftsutgifter og andre utgifter som alle bedrifter har. Vår timepris ligg langt under kva du må betale for de fleste håndverkere.

Tar du drosje i eit kvarter kostar det ca. 240 kroner... Eit kvarter i skolebilen kostar hos oss litt over 216 kroner… Og då har du betalt for undervisning i tillegg til "turen". Må du reparere bilen nærmar time- prisen seg 1000kr...

Bilforsikringa det første året etter at du har fått førarkort kan lett bli dyrare enn førarkortet... Du fyller ca 35 bensintankar for den prisen du må ut med for bilføreropplæringa…

Ein bulk i framskjermen på bilen kostar fort like mykje som føreropplæringa…Stereoanlegget i mange ungdomsbilar kostar mer enn heile føreropplæringen… osv.
 

ER DET LURT Å TRENE MYE HJEMME?
Svar:
Om du har ein god ledsager, er det lurt å trene mye heime. Dersom ikkje du har det? Bør du ta all opplæringen ved en trafikkskole. Det er ingen vitsen og mengdetrene på feil ting.

ER DET LOV Å HA PASSASJERER I BILEN VED ØVINGSKØYRING?
Svar:
Svaret er ja! Men,husk at bilkøyring er risikofullt. Og når bilføraren ikkje er ferdigutdanna, er risikoen mykje høgare og ledsageren din har få muligheter til å hjelpe deg dersom uhelle skulle være ute.

I Sverige har 24 mennesker mista livet under privat øvingskøyring frå 1997 til 2001. I gjennomsnitt dør 4 menneske kvart år under privat øvingskøyring, og 350 vert skada. Det burde være god nok grunn til å prøve å unngå øvingskøyring med passasjerar. I tillegg er det gjerne slik at passasjerer kan virke forstyrrande på køyringen.
 

HAR DERE INTENSIVKURS?
Svar:
Intensivkurs er eit tilbud som opprinnelig vart utviklet av skular som hadde liten elevtilgang som regel plassert ute i distriktet. Med forholdsvis"lette" oppkjøringsforhold, det vil ikkje være mulig å drive med dette f. eks. i Oslo.

For å konkurrere i markedet lokka ein med lettvinte løysingar. "Førarkort på to veke" er eit salgstriks. Skular som byggjer virksomheten på intensiv opplæring er ofte meir opptatt av eigen økonomi enn av trafikkfaget.

Du kan på mange måter sameligne det med og "steike" ein Flintsteik på ein engangsgrill, du får sikkert "svidd" den på begge side men den er neppe stekt inni. Du må få tid til å "modne" og det klarer du ikke på 14 dager.

Intensivkurs koster det samme som vanlig bilføraropplæring. Intensivkurs er dårligere enn vanlig bilføraropplæring. Intensivkurs er førerprøveretta, og ikke egna for livet etter førerprøva.

Intensivkurs er ikke egna for noke slags utdanning. Intensivkurs vert av mange latterliggjort: "Fekk du lappen i posten, eller tok du intensivkurs?"
Vi vil advare så sterkt vi kan. Det kan lett bety bortkasta pengar.
 

ER DET SANT AT TRAFIKKSKOLEN HOLDER PÅ ELEVENE FOR Å TENE MEST MULEG PENGER?
Svar:
Nei, det er absolutt ikkje sant. Trafikkskolen tener akkurat like mykje om du køyrer ti eller tretti timar.

Fortenesta er den same om du eller ein annen elev køyrer neste time. Dessuten er det slik at ingen elevar har for mange timar ved trafikkskulen. Dei fleste har for få timar. Det bekrefter og strykstatistikken ved førarprøva.
 

ER DET LURT OG TA TEORIKURS?
Svar:
Sjelvsagt!

Teoritimane stimulerer til tenking.

Der treffer du framtidige medtrafikantar. Vær med på å påvirke disse!

Teoritimane er dessuten med på å redusere talet køyretimar. Her lærer du deg å reflektere over eiga adferd, og du får innsikt i sosial ferdighet og lærer noko om dine eigne holdningar og andres. I tillegg er det sjelvsagt slik at du lærer dei faktiske kunnskapane som skal til for å bli ein god og sikker trafikant.

Dessuten forteller strykstatistikken ved førerprøva (opp mot 55% stryk) at teorikunnskapane er for dårlige.