Tilhenger. Kode 96 og BE

Gjelder fra 19. januar 2013

Førerkort kl. B gjelder for følgende tre hoved tilfeller:  

  1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og godkjent transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
  2. Vogntog bestående av motorvogn (se nr.1) og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
    Det vil si at du kan trekke en tilhenger under 750 kg på en bil som veier opp til 3500 kg. Totalt kan da dette vogntoget veie maksimalt 4250 kg.
  3. Vogntog bestående av motorvogn (se nr. 1) og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet totalvekt ikke overstiger 3500 kg.
    Det vil si at hvis hengeren har en tillat totalvekt høyere enn 750 kg, så må samlet tillat totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3500 kg.

Kode 96
Hvis du skal kjøre med bil og tilhenger som overstiger ovenstående vektgrenser så gjelder andre bestemmelser. Du må ta opplæring som består av de kjøretimene du har behov for, to stk. veiledningstimer, lastesikringskurs på to timer og sikkerhetskurs på vei på tre timer.

Når du har gjennomført opplæringen så melder trafikkskolen denne inn til statens vegvesen. Du får da en kode i førerkortet, kode 96. som gir deg retten til å kjøre med tilhenger over 750 kg forutsatt at samlet totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4250 kg. Du behøver altså ikke gjennomføre førerprøve.

Førerkort kl. BE
Hvis du gjennomfører en førerprøve etter endt opplæring, så får du førerkort kl. BE. Da kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg.

Førerprøven er praktisk og består av en sikkerhetskontroll, kontroll og sikring av last, rygging og en kjøretur i variert miljø.