Alfa & Moss Trafikkskole AS ble startet i 1998 av Dag Haugen og Erling Karlsen. Haugen drev tidligere Alfa Trafikkskole og Karlsen drev Moss Trafikkskole. 1 januar 2012 ble Alfa Moss Trafikkskole en del av Mørk Gruppen, som har skoler i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden i tillegg til Moss.

Alfa Moss Trafikkskole har alltid hatt mottoet: ALT FOR ELEVENE. Mørk Gruppen sitt motto er: Kjør for livet. Det innebærer at du som elev skal få en opplæring du har glede av hele livet, ikke bare fram til førerprøven, og du skal få en opplæring der du bevarer livet. Det er det samme som ALT FOR ELEVENE.

Vi underviser i førerkortklassene: moped, bil og bil med tilhenger. Vi gjennomfører også 65+ kurset.

Mørk Gruppen har følgende forretningsidé:
Mørk Gruppens trafikkskoler skal være de ledende trafikkskolene i Østfold. Opplæringen skal være av god kvalitet, elevene skal bli trygge og trafikksikre trafikanter og medarbeiderne skal ha gode pedagogiske utviklingsmuligheter.

  • Alfa Moss trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
  • Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
  • Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
  • Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
  • Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.
  • NettAdmin gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.