international_0

Anerkjennelse av utenlandsk førerrett.

EØS
Førerkort fra EØS-land er gyldig i Norge. Har du førerkort fra et EØS-land kan du velge om du vil bytte det inn i et norsk førerkort eller fortsette å bruke det du har.

Sveits, Japan, Grønland
Har du førerkort utstedt i Sveits, Japan eller Grønland, skal det byttes til norsk førerkort innen et år etter å ha bosatt deg i Norge. Førerkortet er gyldig i Norge i et år. Venter du over et år vil ikke førerkortet være gyldig i Norge lenger, og du må da avlegge praktisk prøve for å få førerrett i Norge igjen.

Australia, Canada, Hongkong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea, USA
Gyldige førerkort fra ovennevnte land kan innen et år etter å ha bosatt deg i Norge byttes til norsk førerkort ved å avlegge praktisk førerprøve. Venter du over et år vil ikke førerkortet være gyldig i Norge lenger, og du må da gjennom full ordinær opplæring for å gjenvinne førerrett i Norge.

Andre land
Hvis du har førerkort fra et annet land enn nevnt overfor vil det ikke være gyldig i Norge. For å få norsk førerkort må du da gjennom full opplæring.