Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er første trinn i all trafikkopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Dette gjelder alle førerkortklasser.

6465

Hvis du har fylt fylt 25 år bortfaller kravet til trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring. Før førerprøve må du likevel delta på emnene "Opptreden på skadested", "Førstehjelp" og "Mørkekjøring", hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.

Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring bortfaller også kravet til trafikalt grunnkurs. Du må likevel delta på mørkedemonstrasjon, dersom dette ikke er gjennomført tidligere.

Det trafikale grunnkurset består av 17 undervisningstimer inkludert mørkekjøring. Mørkekjøringsdelen utføres bare i den mørke årstiden, fra oktober til april. Elever som gjennomfører grunnkurs uten mørkedemonstrasjon får bare lov til å øvelseskjøre i perioden 16. Mars - 31. Oktober inntil mørkedemonstrasjonen er gjennomført.

Grunnkurset består av følgende tema:

1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvelseskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Opptreden på skadested
1.7 Mørkekjøring

Vi avholder grunnkurs hver måned. Når alle delene av grunnkurset er gjennomført blir opplæringen meldt inn til Statens vegvesen, som utsteder bevis på at man har lov til å øvelseskjøre.

NB! Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs og gyldig ID (pass eller bankkort) må alltid være med under øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskole!

Aldersgrensen for å delta på trafikalt grunnkurs er 15 år.

Meld deg på trafikalt grunnkurs her

 Elevreglementet ved Abc Trafikkskole finner du her.

Læreplan