Manglende førerdyktighet er en vesentlig faktor ved ungdomsulykker. Statens vegvesen oppfordrer derfor til mengdetrening, dvs at den som skal lære å kjøre øvelseskjører mye hjemme på det som er lært på trafikkskolen. Alle som har drevet med idrett, musikk eller andre aktiviteter hvor man skal prestere vet at det er viktig å øve mye for å forbedre ferdighetene. Det er også dette som er den viktigste årsaken til at det er vanlig med hjemmelekser i skoleverket. Elevene lærer på skolen, og øver på det de har lært hjemme.

2124957_h64be5a812294aadbc4bf_v1334178754_562x450

For at øvelseskjøring skal være effektivt er det en fordel å ha både en elev og en ledsager som er motiverte for å øvelseskjøre. En elev og en ledsager som må overtales eller overbevises om at det er lurt å øvelseskjøre er i prinsippet et dårlig utgangspunkt.

Det viktigste er likevel at eleven allerede har lært det man skal øve på, og behersker det man skal øve på ganske bra. (Det er derfor det kalles mengdetrening). Det er et paradoks i trafikkopplæringen at mens all annen undervisning er basert på at man skal lære først og øve etterpå, er det ved privat øvelseskjøring en utbredt praksis at man øver først og lærer etterpå.

Det viktigste man oppnår ved å øve er automatisering av handlinger. Når man øver mye på noe man ikke har lært ordentlig først, kan man fort ende opp med å bli veldig rutinert på automatiserte handlinger som ikke er ønskelige; handlinger som gir dårlig trafikkavvikling, handlinger som forurenser unødig, handlinger som gir dårlig samhandling og handlinger som er direkte farlige.

Dette bidrar ikke til økt førerdyktighet. Eleven blir ikke en sikrere fører, og opplæringen blir absolutt ikke billigere.

Hvordan øvelseskjøre effektivt

  • Kom tidlig til trafikkskolen. Det er lov til å øvelseskjøre på bil fra eleven er 16 år, så sant eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs.
  • Lær på trafikkskolen, øv hjemme. Øvingen er mest effektiv når eleven selv vet hva man skal øve på.
  • Ledsageren er ikke lærer. Ledsageren skal være med for å ivareta sikkerheten, passe på at alt foregår i trygge omgivelser og selvfølgelig at alt foregår lovlig. Det er eleven som skal vite hva som skal øves på, ut fra det eleven har lært på trafikkskolen.
  • Gjennomfør mest mulig av opplæringen tidlig. Jo mer eleven kan, jo mer er det mulig å øve effektivt på, for å bli enda tryggere i trafikken. Det er ikke spesielt effektivt å bruke to år på å øve på bakkestart. Det er når all opplæring er gjennomført at det blir høy kvalitet på mengdetreningen.

Fordeler med å starte opplæringen tidlig

  • Kostnadene blir fordelt over lenger tid
  • Kostnadene blir lavere fordi kvaliteten på øvingen hjemme blir mye bedre
  • Eleven blir mye tryggere i trafikken fordi grunnleggende rutiner er innarbeidet
  • Eleven blir flinkere til å kjøre mykt, trygt, miljøvennlig og økonomisk
  • Eleven føler seg sikrere på førerprøven

Forslag til plan for trafikkopplæring klasse B

Ideelt sett er det elevens utvikling; elevens ansvarsforståelse, modenhet og ferdigheter som bør bestemme progresjonen i opplæringen. Hvis eleven er klar for det vil det være en fordel å gjennomføre mest mulig av opplæringen tidlig. Hvis det er ønskelig å fordele kostnadene over tid kan imidlertid følgende eksempel være en god plan:

15 år: Trafikalt grunnkurs

16 år: Kjøretimer trinn 2, øving hjemme, veiledningstime trinn 2.

16,5 år: Kjøretimer trinn 3, øving hjemme

17 år: Sikkerhetskurs på bane, veiledningstime trinn 3.

17,5 år: Trinn 4, skolens kjøretentamen, avlegge teorieksamen på trafikkstasjonen. Siste repetisjon like før førerprøve.

18 år: Praktisk førerprøve